Головна » Статті » Мої статті

Круглий стіл за участю молодих педагогів на тему: «Мовлення учителя- показник його педагогічної культури, засіб самовираження»
Круглий стіл за участю молодих педагогів на тему: «Мовлення учителя- показник його педагогічної культури, засіб самовираження».
Мета тренінгу: ознайомлення молодих педагогів з новими методами навчання та формування навичок ефективної взаємодії з учнями.
                                        
                                    Хід семінару
(семінар розпочинається зі знайомства)
      Тренер.  Сьогодні ми з вами зібралися, щоб краще пізнати себе та своїх колег, налагодити взаємодію в колективі. У цьому нам допоможуть ваша ініціатива, творчість, небайдужість та  гарний настрій.

Вправа «Моя колега сказала б про мене, що я проводжу заняття…»

Мета: відпрацювання вміння короткої самопрезентації.
  (Усі учасники тренінгу сідають у коло, кожен по черзі називає ім’я колеги та говорить фразу, яка розпочинається зі слів: «Моя колега Марія Іванівна сказала б про мене, що я проводжу  заняття зі знанням свого предмета». У вправі мають висловитися всі учасники).
  Тренер.  Семінар проводиться у формі тренінгу.
  Тренінг – це надзвичайний цікавий процес. Він допомагає пізнати себе і навколишній світ, змінити своє «Я» через спілкування, перебуваючи у неформальній та творчій обстановці. Одночасно з отриманням нової інформації на тренінгу можна обговорювати незрозумілі моменти, ставити запитання, формувати навички поведінки, тобто накопичувати власний та професійний досвід.
   Оголошується тема і мета семінару, вони також записані на дошці.
Завдання:
* формувати уміння працювати в команді;
* розвивати навички активного слухання, ефективного спілкування;
* навчати різноманітних прийомів вербального та невербального спілкування;
* вчитися спілкуватися толерантно)
      Тренер. Для чого в нашому житті існують різні правила?
     (Після відповідей учасників правила роботи групи записують на плакаті «Правила групи.)
     Тренер. Для того, щоб ми могли ефективно працювати, потрібно прийняти правила. Це – закони групи, за якими вона живе під час тренінгу.

        Вправа  «Правила для групи»
       Мета:  активізувати учасників до роботи в групі, тренувати увагу до дій іншого, вміти знаходити засоби невербального спілкування, зрозумілі іншим.
        Тренер.  А зараз ми  розіб’ємося на пари. Кожна пара обере собі правило і покаже його невербально, а решта повинні відгадати, що це за правило.
Точність.
Лаконізм.
Толерантність.
Почуття гумору.
Активність.
Щирість.
Один говорить – усі слухають.
 Відомо, що традиційна система навчання, орієнтована на навчальний предмет, а не на особистість учня, демонструє свою неможливість, виконати завдання, які стоять перед сучасною освітою.
      За останні роки пошук нових методів навчання, підвищення їх результативності привели до прояви нового терміна –«інтерактивне навчання».
     Інтерактивне навчання – це навчання, заглиблене в спілкування; діалогове навчання.
   Методи роботи:
     1. Кооперативна навчальна діяльність -  це модель організації навчання в малих групах учнів, що об’єднані загальною навчальною метою (робота в парах; змінні трійки; експертні групи; перехресні групи, акваріум, проектна робота).
            ІІ. Фронтальна робота – це інтерактивні методи, у яких передбачається робота всього класу (коло знань; «Мікрофон» (інтерв’ювання»); «Мозковий штурм» «Навчаючи - вчуся»; «Пила»;  дерево рішень).
           ІІІ. Дискусійне навчання - це широке публічне обговорення якогось питання (піраміда; дискусія у формі шоу; дебати; нескінченний ланцюжок).
           ІУ. Ігрове навчання – це побудова навчального процесу шляхом залучення учня в гру (рольова група; спрощене судове засідання; імітації).
          Вибір і використання кожного методу залежить від професіоналізму та особистих якостей вчителя. Зараз ми на практиці розглянемо види інтерактивної діяльності.

    Кооперативна  навчальна діяльність
        Мета:  закріпити  теоретичний матеріал про інтерактивне навчання; формувати навички, необхідні для успішної взаємодії з людьми.
       Учасники діляться  на групу експертів та групу доповідачів. Експерти мають оцінити роботу доповідачів.

              І. Логічний  диктант
        За поданими лексичними значеннями група доповідачів має записати слова. Група експертів повинна перевірити. Якщо доповідь правильна, то з перших літер кожного слова складеться  прислів’я «Знання – скарб»
Що вивчає фонетика?  (Звуки і букви)
Останнє повідомлення про подію.(Новина).
Синонім до слів «азбука», «абетка». ((Алфавіт).
Закінчити фразеологізм «Водити за … (Ніс)
Двоскладовий  віршовий розмір з наголосом на другому складі. (Ямб.)
Словосполучення і речення вивчає… (Синтаксис).
Усне оповідання про вигадані події. (Казка.)
Вступник до вишу. (Абітурієнт.)
Як виконувалися думи? (Речитативом.)
Герой билини або людина безмірної сили і ваги. (Богатир.)
    2. «Хто швидше?»
          Завдання: скласти слова в прислів’я:
Гроші, ніж, слово, старше.
Живе, той, мало, хто, говорить, довше.
То, срібло, мовчати, говорити, золото, то.
Не розвієш, її, мова, не полова, рідна, за вітром.
Май, а, питай, свій, людей, розум.
Багато, хто, знає, питає, той, багато.
Мова, слово, зложиться, до слова.
Золото, дорожче, слово.
На, слова, не, вітер, кидай.

    Фронтальна робота
І. «Мікрофон (інтерв’ювання).
Завдання: продемонструвати вміння володіти  й переконувати словом, склавши невеличке усне висловлювання (твір-мініатюру на одну хвилину звучання). Теми: «Немає більшої магії, ніж магія слів (А.Франц); «Розумні люди говорять тому, що мають що сказати, дурні тому, що їм хочеться щось сказати (Платон).
     Інноваційна  вправа «Ти – оратор».
     Завдання: прочитати речення з певними інтонаціями:
     а) із захопленням, потім з осудом (добре постарались!).
     б) Із захватом, із розчаруванням. (оце так сюрприз!)
     в) Із радістю, із сумом. (Дзвінок. Перерва).
     Г) Зачудовано, зі зневагою. (Знову гості!)

    Дискусійне навчання
І. Нескінченний ланцюжок.
Завдання: а) пригадайте якомога більше висловів, за допомогою яких Ви звертаєтеся до людей.
Наприклад, дорогі друзі тощо;
б) напишіть якомога більше висловів, за допомогою яких Ви звертаєтеся з проханням.
2. Піраміда.
     Завдання: у вигляді піраміди побудуйте асоціативні градації до слів. Наприклад:
     Щастя
     Майбутнє щастя
     Щастя не в грошах.
     Щастя не в грошах, а в друзях.
     На чужій біді щастя на збудуєш.
     Щастя не в тому, щоб мати, а дбати.

   Ігрове навчання
Загадки-жарти.
   Гравці витягають номери жартівливих запитань і відповідають на них.
Яке місто ширяє над головами? (Орел).
Слово  «пил» - це мій синонім, а омонім у патроні. (Порох).
Якою астиною мови може бути слово «мати»? (Іменником і дієсловом).
На які антоніми націлена стрілка компаса?  (Північ – південь).
Я – певне положення тіла і водночас прийменник зі значенням за предметом. (Поза).
Я – місце, де лежать товари, звичайно, в тарі чи без тари, а мій омонім є у слові: один чи кілька звуків мови. (Склад).
Яку річку можна зрізати ножем? (Прут)
З якого крана не набереш води? ( З підіймального).

«Всезнайко».
Команди виділяють по одному учаснику, які мають  продовжити зачитані ведучим початки прислів’їв:
 Під лежачий камінь…
 Книжка вчить…
 Хочеш їсти калачі…
 Слово не горобець…
 Вчення світ…
 Любиш кататися…
 Ранні пташки…
 Краще синиця в руках…
 На дерево дивись, як родить
 Праця чоловіка годує, а…

Гра «Хто  більше?»
Передати  одним словом значення фразеологічних зворотів.
І команда:
Кури не клюють. (Багато.)
Ведмідь на вухо наступив. (Глухий.)
Запахло смаленим. (Небезпечно.)
Вітер у голові. (Легковажний.)
Сім п’ятниць на тиждень. (Непостійний.)
Допекти до живого.  (Схвилювати.)
До розуму. (Виростити.)
З відкритим серцем. (Відверто.)
З одного маху.  (Миттю.)
Мов заціпило. (Замовкнути).

ІІ команда:
На сміх брати. (Кепкувати.)
Наче муха в окропі. (Метушитись.)
Повним холодом. (Успішно.)
Скорчитися в три погибелі. (Згорбитись.)
Слізьми вмиватися. (Плакати.)
Ставити на карту. (Ризикувати.)
Топтати в болото. (Принижувати.)
Хоч око вийми. (Темно.)
Шкірити зуби. (Сміятися.)
Як  в’юн. (Верткий).

    ІІ. Проективний тест  «Будинок»

       Інструкція.  Намалюйте те, що виникає у вашій уяві, коли ви чуєте слово «будинок».
       Обробка результатів. Багатоповерховий будинок «видає»  замкнуту людину, схильну зосереджуватися на своїх власних проблемах.
       Невеликий будинок засвідчує втому людини. Замок – легковажність людини. 
       Просторий сільський будинок  пов’язаний або з тим, що людина не задоволена своїми житловими умовами на цей момент, або відчуває потребу у власній  сім’ї.
       Огорожа залізна свідчить про замкнутий характер.
       Огорожа означає довіру до людей. Що нижча огорожа, то вища в людини схильність до спілкування.
       Вікна. Велике вікно свідчить про дружелюбність. Вікна з віконцями, гратами  – показники скритості, наяності комплексів, жадібності.
       Двері. Розташовані посередині фасаду двері вказують на гостинність людини. Танок свідчить про великодушність. Якщо двері розташовані збоку – це ознака недостатньої  товариськості, а людина нелегко йде на контракт.
       Димар.  Відсутність димаря – ознака нечутливості. Димар із димом – ознака великодушності.

ІІІ. Вправи для зняття емоційного напруження

Ці вправи допоможуть зняти емоційне напруження, сприятимуть усуненню м’язових затискань та формуванню вміння розслаблятися й відпочивати, а також зосереджуватись і концентруватися.
               Вправа «Вогонь – лід»
За командою «Вогонь!» - усі починають інтенсивний рух усім тілом, будь-як. За командою «Лід!» - кожен завмирає в позі, при цьому треба напружити все тіло.


                Вправа «Глибоке дихання»
Дихання заспокоює  нервову систему і гасить емоції. Коли ми глибоко дихаємо, то позбуваємося  думок, що нас хвилюють. Глибоко вдихніть носом, порахуйте до восьми, після чого повільно випускайте повітря через рот, при цьому рухайте до 16-ти або більше- як зможете.
                      
                       Вправа «Океан»
Зняти стрес, відчути приплив енергії  може допомогти керована   фантазія.
Сядьте  прямо в кріслі, не напружуючись. Заплющте очі. Уявіть океан. Ви бачите безмежний водний простір, хвилі піднімаються і ростуть, розбиваються на піску біля ваших ніг, відповзають  назад. Продовжуйте спостерігати, як хвилі набігають на берег і відкочуються назад. Якщо ви про щось думаєте, ваші думки відносять хвилі. Дивіться на океан.
Ви дивитеся на хвилі, і  відчуття спокою наповнює вашу душу. Це – ваш власний світ, сповнений спокою. Ви можете відчути його в будь-який момент.
Розплющте очі. Якщо хочете, посидьте кілька хвилин.
                    
                       Обговорення:
Що ви взяли для себе?
Чи вважаєте, що після проведення цих ігор змінився ваш емоційний стиль?
Чи змінилася ваша  самооцінка?
Які будуть побажання?

    Підсумок.
                     Вправа «Емоційний ланцюжок»
         Мета – закріплення позитивних результатів тренінгу.
Тренер.   А тепер  знову станьмо в коло. Покладімо ліву руку на плече сусіда, побажаймо одне одному щось добре, світле, приємне та подякуймо за роботу.
Категорія: Мої статті | Додав: ANNAYAMP (19.05.2012)
Переглядів: 840 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Друзі сайту
Освітній портал Освітній портал MyReferatik студентам.net Видавництво «Шкільний світ» Powered by BannerFans.com
Старосалтівська ЗШ
Урок>
<a href=